DE 1SQ QUICKSCAN

In 1-2 dagen (algemene scan) doen wij een analyse van de meest kritische processen van uw organisatie of focussen ons op een specifiek onderdeel. Na afloop ontvangt u van ons een verslag met een mondelinge toelichting op onze bevindingen. Samen met u bespreken we dan de uitkomsten en bekijken, indien u dat wenst, de eerste stap naar een oplossing.

Wij vragen voor de 1SQ QuickScan een eenmalige investering van €1.400,-. Dit bedrag ontvangt u onmiddellijk retour als u besluit om na de scan de verbeteringen samen met 1SQ te implementeren.

Contact

ENKELE VOORBEELDEN VAN QUICKSCANS

ALGEMENE SCAN

We kijken naar de meest belangrijke processen in uw klantcontactorganisatie en stellen vast waar u nog verbeteringen kunt aanbrengen. U krijgt van ons daarvan een bondig & concreet overzicht met aanbevelingen, zodat u gelijk aan de slag kunt.

ECCS SCAN

We kijken aan de hand van de ECCS-criteria in hoeverre u voldoet aan de norm en adviseren u waar verbeteringen noodzakelijk zijn en hoe u deze het snelst kunt realiseren.

MULTICHANNEL SCAN

We gaan na welke kanalen u nu inzet, op welke wijze dat gebeurt en of dit overeenkomt met uw doelgroepen en de klantverwachting. We kijken ook naar de bestendigheid van uw achterliggende processen: in hoeverre kunnen zij de vraag op de kanalen aan.

ONZE WERKWIJZE

  • Interviews met betrokkenen

  • Observeren van werkzaamheden

  • Nazien van rapportages en andere relevante documenten

  • Concrete aanbevelingen in een korte presentatie