Alle trainingen van 1SQ zijn erkend door de overheid en komen in aanmerking voor subsidie in het kader van Betaald Educatief Verlof (BEV). In de gesprekken met onze opdrachtgevers merken we soms nog dat men onbekend is met het feit dat BEV ook kan voortkomen uit het initiatief van de werkgever.

Normaliter is het de werknemer die een opleiding of training wenst en daarvoor de ruimte krijgt van de werkgever. Die laatste kan dan een beroep doen op de subsidie BEV ter compensatie van de uren dat de werknemer zich in de opleiding bevindt. Hierop staat een maximum van 120 uren per academisch jaar.

Nu is het zo dat de werkgever ook een (erkende) training kan voorleggen aan de werknemer ter verbetering van zijn/haar vaardigheden en ook dan kan er een beroep gedaan worden op subsidie.

Dit kan onder de conditie dat de werknemer formele en schriftelijke toestemming geeft aan de werkgever. Voor het overige gelden alle normale administratieve verplichtingen om in aanmerking te komen voor subsidie (o.a. de aanwezigheidsattesten en registraties).

 

Volg ons op Twitter voor de laatste 1SQ Tips & Tricks!