KAPITAAL EN TALENT BEHOUDEN

U spendeert het grootse deel van uw budget aan het werven, trainen, ontwikkelen en behouden van uw medewerkers. Spijtig als zij dan toch verkiezen voortijdig, en vaak onverwacht, de organisatie weer te verlaten. 1SQ helpt u concreet en op zeer korte termijn uw absenteïsme en verloop tegen te gaan.

Er zijn vele redenen voor absenteïsme en verloop, maar de kernoorzaken zijn vaak dezelfde. Afhankelijk van uw specifieke situatie stellen wij een gerichte en concrete aanpak voor die zal zorgen voor een snel resultaat. Niet overtuigd? Wij nemen het risico.

Hieronder leest u hoe wij te werk gaan.

Contact

AANPAK

In 1-2 dagen doen wij een quick scan van de huidige situatie en combineren onze bevindingen met uw eigen ervaringen. We stellen de kernoorzaken vast van het absenteïsme en het verloop en stellen u, op basis van onze jarenlange ervaring, concrete en werkbare oplossingen voor die voor een snel resultaat gaan zorgen.

UITVOERING

Samen met u voeren we de eerder gedefinieerde verbeteringen projectmatig door. We gaan pragmatisch te werk zonder de organisatie onnodig te te belasten en waken over een snelle, maar kwalitatieve voortgang.

HET RESULTAAT

We gaan het behaalde resultaat borgen in de organisatie om te zorgen dat het nieuwe niveau behouden blijft. We zorgen voor een perfecte overdracht en, waar nodig, instructie. U kunt er van op aan dat onze oplossingen blijvend zijn en uw investering gegarandeerd een rendement heeft.

Welke Voordelen Kunt U Verwachten?

LAGERE KOSTEN

Logsicherwijs, als uw absenteïsme daalt en verloopt afneemt gaat u flink besparen op uw wervings- en opleidingskosten. Indirect zult u zien dat u kosten bespaart door een consistentere en kwalitatievere dienstverlening.

TEVREDEN MEDEWERKERS

In vrijwel alle gevallen zorgt onze aanpak voor tevredenere medewerkers die minder geneigd zijn de firma te verlaten. Dat vermindert niet alleen het absenteïsme en verloop, maar verbetert ook de sfeer op de vloer en de prestatie van uw medewerkers.

TEVREDEN KLANTEN

De dienstverlening aan uw klanten wordt stabieler als uw verloop daalt. Zij zullen dat merken aan de consistentere kwaliteit die uw medewerkers bieden. De ervaring blijft aan boord en wordt enkel nog beter.

1SQ is er om u te helpen met Customer Journeys

Concrete, doelgerichte en werkende oplossingen. Gegarandeerd.

Contacteer ons vrijblijvend!